Jon Bon Jovi & Mark Bowman – Houston 1986

Jon Bon Jovi Mark Bowman Houston 1986 (Large)

Jon Bon Jovi & Mark Bowman

Ahhhh, the Eighties……..!  Check out the fashion sensibility!!

Houston, Texas – 1986

Photo by Mike Travis